แผ่นพื้นยกแคลเซียมซัลเฟต

แผ่นพื้นยกชนิดแคลเซียมซัลเฟต

วัสดุแกนกลางเป็นแคลเซียมซัลเฟตที่มีมวลความหนาแน่นสูง โครงสร้างแผ่นคล้ายพื้นยกไส้ไม้ มีคุณสมบัติดีเลิศในการป้องกันการลุกลามการเผาไหม้ของไฟ


  1. สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง ป้องกันไฟฟ้าสถิต
  2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม ป้องกันน้ำ ป้องกันสนิม 
  3. คงสภาพโดยไม่มีการพองตัวหรือกดตัวแม้ในสภาพความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

เหมาสำหรับ ธนาคาร ห้องศูนย์การสื่อสารโทรมนาคม พื้นอาคารสำนักงาน และห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่


 

Type

Size (mm)

Concentrated

Load (kg)

Ultimate

Load (kg

Uniform Load

(kg/M2)

Rolling Load (kg)

Impact                          Load (kg)

10 times

1000 times

Calcium Sulphate

Panel

600*600*30

≥ 454

≥ 1362

≥ 2350

454

363

80