พื้น WPC

ALU-WPC DECK TILE

ลักษณะของ Outdoor Floor หรือพื้นยกภายนอกจะมีส่วนคล้ายคลึงกับ Raised Floor หรือพื้นยกสำหรับงานภายใน คือมีส่วนประกอบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. แผ่นพื้นไม้เทียม (WPC Decking) 

2. โครงอลูมิเนียม (Aluinium Frame) 

3. ฐานรองหรือขาพลาติกปรับระดับ (Plastic Pedestal)

 

ภาพรวมจากการใช้งานจะมีความรู้สึกเข้ากับธรรมชาติเพราะแผ่นพื้นทำจากไม้เทียมที่ผลิตมาพิเศษคล้ายกับเปลือกไม้มาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ การใช้ไม้เทียมจะมีข้อดี คือทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก ไม่ผุกร่อน ปลวกไม่กิน และสวยงานกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ พร้อมด้วยโครงรับไม้เทียมที่ทำมาจะอลูมิเนียมที่แข็งแรง, และฐานรองหรือขาพลาสติกคุณภาพพิเศษ ที่ให้คุณสมบัติไม่แตกต่างจากไม้เทียมดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น