เราคือบริษัท BSP (2512) จำกัด

ผู้จัดจำหน่าย, บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบพื้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมงานพื้นดังต่อไปนี้:

1. งานระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูป (Raised Access Floor)

ที่ใช้สำหรับพื้นห้องที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, เปลงเพลิง, ความชื้น, และสารเคมีหรือสำหรับห้องที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพื้นที่ของพื้นห้องที่มากขึ้น โดยการยกพื้นให้สูงขึ้นและสามารถเดินสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ, ท่อร้อยสายไฟ, หรืองานระบบอื่นๆไว้ด้าน ล่างหรือใต้พื้นห้องห้องอาทิเช่น ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์(Data Centre Room), ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server Room), ห้องเรียนคอมพิวเตอร์(Computer Room), ห้องผลิตวีดีทัศน์หรือสตูดิโอ(Studio Room), ศูนย์ควบคุมการสื่อสาร(Network Room), ห้องควบคุมงานระบบต่างๆทุกประเภท(Control Room), อาคารสำนักงานทั่วไป(General Office), หรือห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมป้องกันฝุ่นเป็นพิเศษ(Clean Room) เป็นต้น ที่ต้องการระบบพื้นยกระดับสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ คงทนแข็งแรง สวยงาม และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถเลือกสีเลือกลายได้ และออกแบบตามที่คุณต้องการเพราะเราคือทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญด้านการติดตั้งพื้นยกระดับสำเร็จรูปพร้อมวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างติดตั้งเรายังรับประกันผลงานบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า
2. งานกระเบื้องยาง Conductive PVC

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการติดตั้งงานกระเบื้องยางปูพื้นชนิดป้องกัน ไฟฟ้าสถิต (Dissipative PVC / Conductive PVC) เป็นวัสดุพิเศษที่ไม่มี Dioctyl Phthalate (DOP Free) เพื่อลดสารปนเปื้อนในห้อง Cleanroom หรือโรงงานที่ต้องการความปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตที่เกิดกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีระบบไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนในโรงงาน  เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์และผู้ปฏิบัติงาน โดยจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมมีรายงานผลการต้านทานกระแสไฟฟ้าของกระเบื้องยางทุกแผ่น ทางบริษัทยินดีออกแบบและให้คำปรึกษาฟรี พร้อมจำหน่ายในราคาผู้รับเหมา มั่นใจในทีมบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพ ปริมณฆล และต่างจังหวัด


คุณสามารถไว้ใจในคุณภาพและบริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ทีมงานผู้เชียวชาญด้านงานพื้นกว่า 25 ปี